Erabiltzaile-izena: Pasahitza: Konektatu Pasahitza galdu duzu?

Guri buruz

Erosketa orga

 

0 produktu erosi

Zerbitzuen Kontratazioarako Baldintza Orokorrak

Última modificación: 15 de Junio de 2018

De una parte, guebs cloud hosting, SL (en adelante, "guebs"), con CIF B-95167409 y domicilio social en c/ Iturriondo 18, Edif A1, 2º A, 48940 de Leioa (Bizkaia).

Y de otra parte, el cliente, persona física mayor de edad o jurídica representada por una persona con capacidad suficiente para contratar, que cumplimenta el formulario de Contratación de Servicios de guebs, con los datos exigidos y con el que guebs establece una actividad comercial a través de este contrato (en adelante, el "Cliente").

El Cliente conoce, entiende y acepta libremente y de forma expresa - mediante un click en el botón ¡Comprar! -, tras informarse de las características de el Servicio, el presente contrato. El cliente será, en todo caso, el destinatario del servicio prestado por guebs, bien para su uso particular bien para su uso por un tercero cedido por el contratante.

Bi aldeak, guebs eta Bezeroa, ondorengo Baldintza Orokorrak onartzen dituzte:

1. BALDINTZA OROKORREN ONARKETA

1.1. Aktibazioa

La activación del botón de envío de la solicitud de contratación presente en el sitio web de guebs, atribuye la condición de Cliente y expresa la aceptación plena y sin reservas de las Condiciones de Contratación de los Servicios solicitados en la versión vigente en dicho momento y que guebs pone a su disposición con carácter previo a la activación del botón de contratación.

1.2. Aldaketak

guebs se reserva el derecho de modificar o sustituir unilateralmente las presentes Condiciones de Contratación como consecuencia de la existencia de nuevas circunstancias económicas, comerciales y/o legales, dado el caso, guebs deberá notificar lo antes posible al Cliente los cambios realizados.

El Cliente dispondrá de un plazo de quince (15) días para comunicar su desacuerdo, conforme a lo recogido en el apartado 16, y dar por concluido el contrato, transcurrido este periodo, si no se recibiera respuesta por parte del Cliente, se entenderá que éste acepta las nuevas condiciones.

2. XEDEA

Baldintza Orokor hauen xedea guebs-ek Bezeroari eskeintzen dion zerbitzuaren ezaugarriak eta baldintzak, Bezeroak zerbitzuaren ordain gisa guebs-i egin beharreko ordainketa eta Bezeroak egiten duen zerbitzuaren erabilera arautzea da.

3. KONTRATUAREN ESPARRUA

Espresuki kontratoa adierazten ez den bitartean, guebs-ek eskaintzen dituen zerbitzu guztiak hemengo Baldintza Orokorren arabera arautuak daude.

4. KONTRATAZIOA

4.1. Beharrizanak

Heldua den edozein pertsona naturalak edo, pertsona juridikoen kasuan, erakundearen izenean jokatzeko gaitasun juridiko nahikoa duen edozein pertsonak kontratu ditzake Zerbitzuak.

4,2 Ukatzea

guebs-ek edozein kontratazio onartu edo ukatzeko eskubidea du.

4.3. Onarketa

Zerbitzua aktibatzen den unean Kontratazio bat onartutzat hartuko da.

5. GUEBS-EN ESKUBIDEAK, BETEBEHARRAK ETA ERANTZUKIZUNAK

5.1. Betebeharrak

Bezeroak kontrataturiko zerbitzua Baldintza Orokor hauen eta zerbitzuari dagozkion Baldintza Partikularren arabera eskeintzea, zerbitzua eguneko 24 orduak eta asteko 7 egunak funtzionamenduan egon dadin beharrezko esfortzu eta errekurtso guztiak erabiltzea.

5.2 Eskubideak

guebs-en eskubideak ondorengoak izango dira:

 • Bezeroarekin hitzarturiko ordainsaria kobratzea, Baldintza Orokor hauetako "Baldintza Ekonomikoak" atalean ezartzen denaren arabera.
 • Zerbitzuan aldaketak eta hobekuntzak egitea, beti ere zerbitzua begatiboki afektatzen ez badute eta Baldintza Orokor hauekin bat baldin badatoz.
 • Zerbitzuaren onerako diren mantenu lanak edota sistemen konponketak egiteko helburuarekin zerbitzua eten egitea.
 • Zerbitzua aldi baterako edo betiko etetea, baldin eta Bezeroak eragindako zerbaitek gainerantzeko bezeroei kalte egiten badie.

5.3 Betebeharrak

guebs-ek ez du ondoren aipatzen direnen gaineko inolako erantzukizunik hartuko:

 • Bezeroak bere web ostatatze kontuan izan ditzakeen edukiak.
 • Bezeroak Zerbitzua gaizki konfiguratzearen ondorioak.
 • Baimenik gabeko hirugarren pertsonen intruzio edo sarrerak.
 • Bezeroaren ordenagailuak edo sistemak birus edo antzekoez infektatzea.
 • Bezeroaren ostatatze kontuko datuen suntsipen edo galera, ezta honek edonori ekar diezaioken kalte zuzen edota ez-zuzenak.
 • Bezeroaren ostatatze kontuko datuen suntsipen edo galera, ezta honek edonori ekar diezaioken kalte zuzen edota ez-zuzenak.
 • Bezeroak zerbitzuarengan egiten duen erabilerak Bezeroari edo hirugarren pertsonei eragin diezaieken edozein kalte zuzen edota ez-zuzenak.

5. BEZEROAREN ESKUBIDEAK, BETEBEHARRAK ETA ERANTZUKIZUNAK

6.1 Betebeharrak

Bezeroak ondorengo betetzeko konpromezua hartzen du:

 • Baldintza Oroko eta Partikularretan ezarritako baldintza guztiak bete eta modu zuzenean eta onustez jokatu.
 • Zerbitzu-ematearengatik hitzarturiko ordainsaria guebs-i ordaintzea.
 • Noizbehinka zure web ostatatze kontuaren segurtasun-kopia oso bat jeistea eta zure ordenagailuan gordetzea.
 • Extranetean, Bezeroari dagokion "Datu pertsonalak" atalean ageri den e-posta helbidea funtzionamendua mantentzea eta noizbehinka posta jeistea. Izan ere, posta elekotrniko helbide hura baita Bezeroaren eta guebs-en arteko komunikaziorako bide nagusia.
 • Zerbitzuaren eta extraneteko pasahitzen segurtasuna eta pribatasuna bermatzea.

6.2. Eskubideak

Kontratauriko zerbitzua erabiltzeko eskubidea dauka, Baldintza Orokorren edota zerbitzuari dagokion Baldintza Partikularren arabera.

6.3. Erabilera baldintzak

Orokorrean, zerbitzua legearen, moralaren, orden publikoaren eta onartutako ohitura onen kontra erabiltzea debekatzen da. Gainera, ondoren aipatzen diren jarduerak modu espezifikoan baina ez zehatzean debekatzen dira:

 • Zerbitzua Legearen aurka edota hirugarren pertsonen eskubideak hausteko erabiltzea.
 • guebs-en ustez zakarra, lizuna, ilegala, arrazista, xenofoboa edota difamaziozkoa den edozein eduki ostatu edo hedatzea.
 • Izaera pornografikoa duen edozein irudi edo argazki argitaratzea.
 • Crack-ak, software serie-zenbakiak edo hirugarren pertsonen jabetza intelektuala edo industriala hasuten duten edozein motako edukiak ostatatu edo hedatzea.
 • Osasunarentzat kaltegarriak edo segurtasun publikoarentzat arriskutsuak izan daitezkeen edukiak dituzten web orrietara loturak edo estekak argitaratzea.
 • Hirugarren pertsonen datu-pertsonalak bildu edota erabiltzean beraien baimenik gabe edo Datu Pertsonalen Babeserako 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoaren kontra.
 • Zerbitzua SPAM izenez ezagutzen den jarduera egiteko erabiltzea, hau da, zerbitzua hartzailearen baimenik gabeko posta elektroniko mezu kopurua handiak bidaltzeko erabiltzea.
 • IRC (Internet Relay Chat) programak, IRC zerbitzariak, IRC motorrak eta antzekoak erabiltzea.
 • Txat zerbitzaria edo txat solasguneak erabiltzea.
 • Bezeroa ostatua dagoen zerbitzariarengan memoria edo CPU erabilera handia eragiten duen softwarea erabiltzea.
 • Edozein motatako software zerbitzaria, hau da, etengabe exekutatzen den software bat erabiltzea.

7. BALDINTZA EKONOMIKOAK

7.1. Ordainsariak

Zerbitzu-ematearen ordainez, Zerbitzuen kontratazioan nahiz ondorengo errenobazio guztietan, Bezeroak kontraturiko zerbitzuen prezio indibidualak batzearen ondorioz lortutako zenbateko osoa guebs-i ordainduko dio, aplikagarria denean B.E.Z. zergari dagokion 21.00% zenbateko osoari gehituko zaiolarik.

7.2. Fakturazioa

Zerbitzuen fakturazioa ondorengo bi ekintzetatik lehena gertatzen denean hasiko da: guebs-ek Bezeroak kontraturiko zerbitzuak aktibatzerakoan edo Bezeroari zerbitzuaren aktibazioaz jakinaraztean.

7.3. Ordainketa metodoa

Zerbitzuaren Baldintza Partikularretan kontrakoa ezartzen ez baldin bada, Bezeroa fakturaren proforma sortu eta hurrengo 15 egunetan ordainketa egitera behartua dago. Ordainketa banku transferentzia, banku ingreso edo kreditu kreditu txartelaz egingo du.

7.4. Itzulketak

Bezeroak ez du guebs-ek eginiko kargurik itzuliko, itzulketak sorrarazitako gastuen kontzeptu gisa 15 €-ko zigorra suposatuko baitio. Diru-itzulketa oro, bezeroak eskatu ondoren, guebs-ek egingo ditu.

8. ZERBITZUAREN BERMEAK

8.1. Diru-itzulketa bermea

Kontraturiko zerbitzuen Balintza Partikularrek kontrakoa arautu ezean, zerbitzuak aktibatu ondorengo 30 egunetan, gure zerbitzuarekin konforme ez bazaude, kontratutaren berehalako ezeztatzea eta, inolako gastu erantzirik gabe, zure diruaren itzulketa eskatu dezakezu.

Diru-itzulketa, ordaintzeko erabili zenuen metodoaren arabererakoa izango da. Kreditu txartelaz ordaindu bazenuen karguaren itzulketa partzial edo osoa egingo dugu. Banku transferentziaz ordaindu bazenuen, transferentzia baten bidez bueltatuko dizugu dirua.

8.2 Sarearen jardun-denborarekin inguruko bermea

Zerbitzuak sarearen erabilgarritasuna %99,9 edo handiagoa izango dela bermatzen du.

Erabilgarritasun denbora gutxiago bada Bezeroak kalte-ordaina eskatu ahal izango du, ondorengo taulan ikus daiteken bezala:

Hileko disponibilitatea Konpentsazioa
99%-tik 99,89%-ra hileko zenbatekoaren 5%
98%-tik 98,99%-ra hileko zenbatekoaren 25%
96%-tik 97,99%-ra hileko zenbatekoaren 50%
90%-tik 95,99%-ra hileko zenbatekoaren 75%
90% baino gutxiago hileko zenbatekoaren 100%

8.3 Kontsulten erantzuren-denboraren inguruko bermea

Bezeroak bidaltzen duen kontsulta urgente guztiak 12 ordu baino lehen erantzungo ditugula bermatzen dugu.

Una consulta urgente es aquella que el Cliente envía desde el apartado Soporte del área de clientes de nuestro sitio web indicando que tiene prioridad Urgente. Además, para que la consulta se considere como urgente el servicio debe estar fallando o dando problemas.

Si el tiempo de respuesta de cualquier consulta urgente es mayor a 12 horas el cliente tiene derecho a reclamar una compensación del 25% del importe mensual del servicio afectado si respondemos entre 12 y 24 horas; y del 50% del importe mensual si necesitamos más de 24 horas para responder.

9. EZUSTEKO ETA EZINBESTEKO KASUAK

Ninguna de las partes será responsable por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato y, por lo tanto, no habrá derecho a indemnización si dicho incumplimiento estuviese motivado por casos fortuitos o razones de Fuerza Mayor, de conformidad con lo establecido en el artículo 1.105 del Código Civil.

Arrazoi honek eragindako etenaldia 2 hilabete edo gehiago luzatzen bada, aldeetako edozeinek kontratuaren ezeztatzea eskatu ahal izango du.

10. KONTRATUAREN IRAUPENA ETA BUKAERA

10.1. Hasiera

Kontratu hau ondorengo bi ekintzetatik lehena gertatzean indarrean sartuko da: guebs-ek Bezeroak kontraturiko zerbitzuak aktibatzerakoan edo Bezeroari zerbitzuaren aktibazioaz jakinaraztean.

10.2. Iraupena

Kontratuak 3 hileko, 6 hileko edo urte bateko iraupena izango du, kontraturiko zerbitzuaren eta bezeroak aukeratutako ordainketa periodoaren arabera.

10.3. Luzapena

Kontratua iraungitzean, Bezeroak iraungitze-data baino HAMABOST (15) egun lehenago guebs-i kontrakoa jakinarazi ezean, Bezeroak kontratua berritu nahi duela ulertuko da eta automatikoki berritu egingo da. Ondorioz, Bezeroak guebs-i ordaindu beharko dio, dokumentu honen "Baldintza Ekonomikoak" atalean ezartzen den legez.

Kontratuaren luzapenetan ez da Baldintza Orokor edota Partikularren kopia bidaliko, guebs-en webgunean, "https://www.guebs.eus/gu/legea/kontratua" helbidean, argitaraturikoa beti indarrean jarraitzen duela ulertuko bait da.

10.4. Bukaera

Kontratu honen bukera Legeak dioen arrazoiengatik edota kontratu honetan ezarritako baldintzak apurtzen direnean gertatuko, hortaz gain ondorengoetako bat edo gehiago gertatzen denean ere:

 • Bi aldeek horrela adosten dutenean.
 • Alderdietako batek, Bezeroak edo guebs-ek, Baldintza Orokor edo zerbitzuaren Baldintza Partikularretan ezarritakoa betetzen ez duenean.
 • Bi aldeetako edozein kiebra edo ordainketa-etendurako espediente ba irekita duenean.

Bezeroak kontratua hau betetzen ez badu, honen iraungitze-data iritsi aurretik kontratua bukatzeko eta zerbitzua eteteko ahalmena beretzat gordetzen du guebs-ek, Bezeroak inolako kalte-ordain edo diru-itzulketa eskubiderik izango ez duelarik.

11. JABETZA INTELEKTUALA ETA INDUSTRIALA

Bezeroak guebs-en zerbitzuak kontratatzeak ez du inolaz ere berekin ekartzen guebs-ek Jabetza Intelektualaren, Patenteen eta Marken gaineko eskubideak lagatzea.guebs-ek debekatu egiten du Zerbitzua zuzenean edo zeharka erabiltzea Jabetza Intelektualaren, Patenteen eta Marken gainean aplika daitezkeen legeen aurka egiten duen edozein eratan. Hartara, horrela jardutea eta horren ondorioak Bezeroaren ardura baino ez dira, eta inolaz ere ez dute guebs kaltetuko.

12. KONFIDENTZIALTASUNA

Alderdietako edozeinek besteari emaniko edozein informazio edo dokumentazio konfidentziala dela ulertuko da eta beste alderdiaren baimena izan ezean ezingo dio hirugarren pertsona bati komunikatu.

Ez da informazio konfidentzial gisa kontzideratuko Legearen eskari judizial baten arabera hirugarren pertsona bati eman behar zaion edozein informazioa, ezta alderdiak informazioaren jabetza duenean, ezta informazioa hura publikoa bihurtzen denean.

Bestalde, Bezeroak ulertu eta onartzen du zerbitzu batzuen Baldintza Partikularretan ezartzen den legez, zerbitzua eskeinu ahal izanteko, guebs datu-pertsonal izaera duten zenbait informazio hirugarren pertsonei komunikatzera behartua dagoela.

DATU PERTSONALAK BABESTEA

La política de protección de datos de guebs esta detalla en nuestra Política de Tratamiento de Datos Personales, disponible en la dirección web https://www.guebs.com/nosotros/legal/datos-personales y que forma parte del presente Contrato por referencia.

14. GUEBS COMO ENCARGADO DE TRATAMIENTO

En el supuesto que el Cliente almacene datos de carácter personal en el servicio contratado, guebs será considerado “Encargado del tratamiento" de dicha información, comprometiéndose a cumplir las obligaciones que le correspondan en función de la naturaleza y alcance de los servicios contratados y en virtud de lo establecido en la normativa vigente en materia de protección de datos, en especial, las establecidas en el Reglamento General de Protección de Datos (UE 2016/679), en adelante RGPD.

En el caso que el Cliente no sea el responsable del tratamiento de los datos personales, y actué a su vez como un encargado del tratamiento contratado directa o indirectamente por el responsable del tratamiento, el Cliente actuará de interlocutor entre guebs y el responsable del tratamiento, garantizando que seguirá las indicaciones del responsable del tratamiento y transmitirá documentalmente a guebs aquellas instrucciones que correspondan.

En particular, guebs se obliga a:

a) Tratar los datos personales a los que tiene acceso en función de las instrucciones que el Cliente le indique y únicamente para los fines señalados en el presente Contrato, no comunicando estos datos a terceras personas y respetando siempre la confidencialidad de los mismos, incluso después de que finalice el contrato.

b) Garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales se comprometan, de forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad y a cumplir las medidas de seguridad correspondientes, de las que hay que informarles convenientemente.

c) Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos personales de las personas autorizadas para tratar datos personales.

d) Implantar las medidas de seguridad técnicas y organizativas necesarias para garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento, garantizando de forma expresa las siguientes medidas:

 • Que las dependencias donde se realiza el tratamiento de datos personales están equipadas con control de acceso para garantizar que únicamente accede a las mismas el personal autorizado.
 • Que el acceso a los sistemas informáticos se realiza por medio de usuarios y contraseñas individuales.
 • Que se ha limitado el acceso a los datos únicamente a aquellos usuarios que lo precisen.
 • Que regularmente se realizan copias de seguridad de los servicios que albergan los datos personales y que en todo momento hay varias copias de fechas diferentes.
 • Que dispone de la capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida en caso de incidente físico o técnico.
 • Que se aplican diversas medidas de seguridad y protección en los sistemas informáticos que albergan los datos personales.
 • Que dispone de un registro de incidencias de seguridad.
 • Que ha establecido mecanismos y procedimiento de notificación de quiebras de seguridad.

e) Poner disposición del responsable toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de sus obligaciones, así como para la realización de las auditorías o las inspecciones que realicen el responsable u otro auditor autorizado por él.

f) Devolver al responsable los datos de carácter personal una vez cumplida la prestación. La devolución debe comportar el borrado total de los datos existentes en los equipos de guebs. No obstante, guebs puede conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecución de la prestación.

Por otra parte, el Cliente y el Responsable de Tratamiento entienden y aceptan que:

a) Es su responsabilidad verificar que las medidas de seguridad implementadas por el encargado se ajustan al nivel de seguridad aplicable al riesgo asociado al tratamiento de los datos personales que almacena en los servicios contratados a guebs.

b) Es su deber facilitar el derecho de información en el momento de la recogida de los datos.

c) Es su responsabilidad realizar las consultas previas que corresponda y velar, de forma previa y durante todo el tratamiento, por el cumplimiento del RGPD por parte del encargado.

d) guebs no es propietario de ningún centro de procesos de datos y utiliza los servicios de infraestructura técnica ofrecidos por las siguientes empresas, que se consideran “Subencargados de tratamiento”:

 • Euskaltel, S.A. con NIF A48766695 y ubicada en el Parque Tecnológico de Bizkaia, Edificio 809, 48160 Derio (Bizkaia).
 • Amazon Web Services, Inc. ubicada en Seattle, WA, Estados Unidos de América.

Los mencionados “Subencargados de tratamiento” están igualmente obligados a cumplir las obligaciones establecidas en este documento para el encargado del tratamiento y el RGPD.

e) guebs puede subcontratar los servicios de nuevos proveedores de infraestructura que actuarán como Subencargados de tratamiento, pero tendrá que notificar al Cliente con 15 días de antelación. Corresponde a guebs regular la nueva relación, de forma que el nuevo encargado quede sujeto a las mismas condiciones (instrucciones, obligaciones, medidas de seguridad…)  y con los mismos requisitos formales que él, en lo referente al adecuado tratamiento de los datos personales y a la garantía de los derechos de las personas afectadas. 

f) guebs tiene parte de sus sistemas informáticos físicamente ubicados fuera de la Unión Europea, en instalaciones técnicas de Amazon Web Services, Inc. Si el cliente y/o el responsable del tratamiento optan por ubicar los datos personales en alguna de estas ubicaciones fuera de la Unión Europea, será responsabilidad suya garantizar que cumple con la normativa vigente en relación a protección de datos personales y especialmente con lo relativo a la transferencia internacional de datos personales.

En cualquier caso, a fecha actual, Amazon Web Services, Inc. cumple con el RGPD, está certificado por el EU-US Privacy Shield y se adhiere a las cláusulas tipo aprobadas por la Comisión Europea, por lo que tratar datos personales en dichas ubicaciones fuera de la Unión Europea no se consideraría transferencia internacional de datos y no se requeriría autorización expresa de las autoridades de control.

15. LAGAPENA

Salvo que las Condiciones Particulares correspondientes al Servicio contratado lo permitan e indiquen expresamente, el cliente no podrá ceder a terceros derechos y obligaciones dimanantes de este contrato sin el previo consentimiento por escrito de guebs.

16. JAKINARAZPENAK

guebs-ek, egin beharreko jakinarazpen guztiak bezeroaren extraneteko "Datu pertsonalak" atalean ageri den posta elektroniko helbide nagusira egingo ditu.

Bezeroak, jakinarazpen guztiak guebs-en webguneko Laguntza ataleko kontaktu formularioa erabiliz edota gestion eposta helbidera mezu bat bidaliz egingo ditu. Jakinarazpena baliozkoa izateko, Bezeroak bere extraneteko kontuan "Datu pertsonalak" atalean ageri den e-posta helbideetako batetik idatzi beharko du.

17. SUBKONTRATAZIOA

guebs-ek zerbitzuak eskaini edota hobetzeko asmoz hirugarren pertsonei nahi beste zerbitzu kontratatzeko edota subkontratatzeko eskubidea duela ulertu eta onartzen du Bezeroak.

18. LIMITACIÓN DE GARANTÍA Y DE LA RESPONSABILIDAD

En ningún supuesto guebs, ni los gerentes y altos cargos, administradores, accionistas, agentes o trabajadores dependientes de ella contraerán responsabilidad alguna por causa directa o indirectamente relacionada con la utilización que haga el cliente del servicio de guebs.

Las partes reconocen que la puesta en vigor de este contrato, no supone ningún tipo de representación, delegación, garantía u otros acuerdos distintos a las expresamente descritos en este contrato; y de acuerdo con ello, todos los términos, condiciones, garantías u otros aspectos implicados por convenios o reglamentación general, quedan explícitamente excluidos hasta los límites permitidos por la Ley.

19. DEUSEZTASUN EGOERA

Si cualquier estipulación de este Contrato fuese declarada nula o sin efecto, en todo o en parte, por cualquier tribunal o autoridad competente, las restantes estipulaciones conservarán su validez, salvo que las partes discrecionalmente decidan la terminación del contrato.

20. LEGEA ETA JURISDIKZIOA

El presente contrato se interpretará y regirá conforme a la legislación española. guebs y el Cliente se comprometen a intentar resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo que pudiera surgir en el desarrollo del presente Contrato, previamente a acudir a la jurisdicción contemplada.

El Cliente conoce y acepta que este Contrato y las reclamaciones y responsabilidades que de él se deriven, están sujetos a la legislación española. Por ello acuerda que, en caso de no tener condición de consumidor, todo litigio, discrepancia, cuestión o reclamación resultantes de la ejecución o interpretación del presente Contrato o relacionados con él, directa o indirectamente, se resolverán definitivamente en los Tribunales arbitrales de Bilbao, con expresa renuncia a cualquier otro fuero que en derecho pudiera corresponderle.

BALDINTZA PARTIKULARRAK

A. Domeinuen erregistro eta transferentzia

Bezeroak, domeinuen erregistro edo transferentzia zerbitzuak kontratatzen dituenean, ondorengo baldintzak ulertu eta onartzen ditu:

 • Domeinuak erregistratzeko, Bezeroak emaniko zenbait datu erregistro entitateari ematea beharrezkoa da. Datu horiek bezeroaren izen eta abizenak, enpresa, helbidea, e-posta helbidea, telefono zenbakia eta fax zenbakia izango dira.
 • Domeinu generikoen kudeatzaileak diren ICANN, PIR, Afilias edota NeuLevel entitateen zerbitzu baldintzetan ezartzen den legez, Bezeroak emaniko zenbait datu publikoak egingo dira eta domeinuaren WHOIS bilaketa baten bidez ikusi ahal izango dira.
 • El registro y traslado de nombres de dominio se rige también por el Contrato de Registro de Dominios de Key Systems Gmbh, disponible en la dirección web https://www.guebs.com/nosotros/legal/contrato/dominios y que forma parte de este Contrato por referencia.
 • Domeinu zerbitzuetan diru-itzulketa bermerik ez dago.
 • El registro de un dominio se notifica al Cliente de forma expresa, mediante un email que incluye la palabra "registrado" en el asunto. Si no se recibe este email el Cliente no puede suponer que el dominio se haya registrado y será responsabilidad del mismo contactar con guebs para conocer la situación del dominio.

B. .AE domeinuen erregistroa

Bezeroak, .AE domeinuen erregistro zerbitzuak kontratatzen dituenean, ondorengo baldintzak ulertu eta onartzen ditu:

 • You hereby confirm that you are Eligible to hold the Domain Name set out in this Application, and that all information provided in this Application is true, complete and correct, and is not misleading in any way. If any of the information is later found not to be true, or is incomplete, incorrect, or misleading in any way, or if you have submitted this Application in bad faith, the Domain Name Licence shall be Cancelled and you shall permanently lose the use of the Domain Name. By registering .ae domains the domain owner is entering into a registrant agreement and a domain name licence with the Telecommunications Regulatory Authority (TRA) of the United Arab Emirates.

C. Domeinu berrien pre-registroa

Bezeroak, domeinuen baten pre-erregistroa eskatzen duenean, ondorengo baldintzak ulertu eta onartzen ditu:

 • guebs no registrará el dominio solicitado hasta que el Cliente haga efectivo el pago correspondiente al pre-registro.
 • Hornitzaile ezberdinen domeinu berbera eskatu dezaketenez, domeinu berriaren erregistroa ez dago bermatua.
 • En caso de que guebs no consiga registrar el nuevo dominio, se abonará al cliente el importe pagado por el mismo.

D. SSL zertifikatuak

Bezeroak, SSL zertifikatuak kontratatzen dituenean, ondorengo baldintzak ulertu eta onartzen ditu:

 • Beharrezkoa da GeoTrust, Inc. entitateari bezeroak emaniko zenbait datu-pertsonal ematea, SSL zertifikatua sortzeko beharrezkoa den CSR zertifikatuan txertatuak bait doaz.
 • SSL zertifikatua kontratutako eperako eta domeinurako soilik balio izango du.
 • Domeinu zerbitzuetan diru-itzulketa bermerik ez dago.

E. Cloud VPS zerbitzariak

Bezeroak, Cloud VPS zerbitzari bat kontratatzen duenean, ondorengo baldintzak ulertu eta onartzen ditu:

 • La garantía de reembolso es válida durante los primeros 15 días de servicio, periodo en el cual el Cliente puede solicitar la devolución integra del dinero pagado por el servidor, excepto el coste de las licencias de software y/o tareas de pago realizas por guebs en el servidor del cliente.
 • Zerbitzuak doahinik eskaintzen duen migrazio zerbitzuak PHP, Ruby, MySQL edota PostgreSQL teknologiak erabiliz sorturiko web gune edo aplikazioentzat soilik da baliogarria.
 • Bezeroa da zerbitzariaren babes-kopiak egitearen arduraduna.

F. Cloud Premium zerbitzariak

Bezeroak, Cloud Premium zerbitzari bat kontratatzen duenean, ondorengo baldintzak ulertu eta onartzen ditu:

 • Diru-itzulketa bermea zerbitzuaren lehen 15 egunetan soilik balio du, epealdi horretan Bezeroak diru-itzulketa eska dezake. Guk ordainduriko guztia 50,00 € ezik itzuliko diogu.
 • Zerbitzuak doahinik eskaintzen duen migrazio zerbitzuak PHP, Ruby, MySQL edota PostgreSQL teknologiak erabiliz sorturiko web gune edo aplikazioentzat soilik da baliogarria.
 • Una vez a la semana guebs hará una copia de seguridad completa del servidor.

G. Zerbitzari Dedikatuak

Bezeroak, Zerbitzari dedikatu bat kontratatzen duenean, ondorengo baldintzak ulertu eta onartzen ditu:

 • Diru-itzulketa bermea zerbitzuaren lehen 15 egunetan soilik balio du, epealdi horretan Bezeroak diru-itzulketa eska dezake. Guk ordainduriko guztia 50 € ezik itzuliko diogu.
 • Zerbitzuak doahinik eskaintzen duen migrazio zerbitzuak PHP, Ruby, MySQL edota PostgreSQL teknologiak erabiliz sorturiko web gune edo aplikazioentzat soilik da baliogarria.
 • Bezeroa da zerbitzariaren babes-kopiak egitearen arduraduna.
 • Zerbitzariaren hardwarraren monitorizazioa eta edozein akats detektatzearen arduraduna Bezeroa izango da.
 • guebs-ek zerbitzariaren hardwarrean apurtzen den edozein zati aldatzeko konponenteak izango ditu beti eta 6 ordu baino lehen ( Bezeroak akatasa jakinarazten duen unetik hasita ) aldaketa egingo duelaren konpromezua hartzen du.

H. Planes de Hosting y Revendedor

Al contratar un plan de Hosting o Revendedor el Cliente entiende y acepta los siguientes términos y condiciones adicionales:

 • En caso de consumos elevados de transferencia de datos, guebs analizará el origen del mismo y podrá presentar al Cliente diferentes medidas orientadas a reducir el consumo.
 • En los planes de Hosting Personal se considerará consumo elevado la transferencia de datos mensual mayor a 10 GB. En el Plan Startup 20 GB y en los planes Ultimate y Ultimate Speed 100 GB. En los hosting bajo un plan Revendedor se considerará consumo elevado la transferencia mensual de datos superior a 50 GB.
 • En caso de que los consumos elevados se repitan durante 2 o más meses seguidos, el cliente estará obligado a aceptar las medidas propuestas por guebs o ampliar a un servicio superior.
 • Las medidas que guebs presentará al Cliente serán en todo caso razonables y no tendrán un efecto negativo en el servicio o en la web del Cliente.

Gure bezeroen iritziak

Espainia Mexiko Kolonbia Peru Ekuador Txile Europa Erresuma Batua Euskara
© guebs cloud hosting, SL - Lege-oharra Prezioa EUR-tan (€) eta %21.00-eko BEZ gabe ageri dira
Zure esperientzia hobetzeko cookiak erabiltzen ditugu. Informazio gehiago Ados Ez nago ados